Disclaimer & Privacy statement website adeckcuracao.com

Disclaimer & Privacy Policy Adeck

online content
met "content" bedoelen we het totaal aan software, communicatie, beelden, geluiden het materiaal en informatie die je ziet op onze website en de sites van onze klanten. Adeck, onze leden, onze affiliates en onze onafhankelijke content-aanbieders leveren het merendeel van de content aan. Adeck controleert niet alle beschikbare content die door onze diensten verkrijgbaar is. Adeck is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor content die wordt aangeboden door leden, of andere gasten. Adeck onderschrijft niet, geeft geen goedkeuring aan of controleert op geen enkele wijze enige content die jij of andere gebruikers aanbieden of uitwisselen op onze diensten. we behouden het recht om content te verwijderen waarvan wij van mening zijn dat deze, om welke reden dan ook, bezwaarlijk is. nog Adeck of haar affiliates zijn verantwoordelijk voor het niet verwijderen of het vertraagd verwijderen van content. jij draagt het volledige risico voor het al dan niet compleet zijn, nuttig zijn en correctheid van content aanwezig op onze diensten.

leden kunnen content genereren op hun eigen websites. dit soort content moet voldoen aan onze normen en waarden en we houden ons het voorrecht om deze content te verwijderen als het naar ons inzicht niet voldoet aan onze normstelling. als we content verwijderen kan je een waarschuwing ontvangen. indien het een ernstig vergrijp betreft of je hebt eerder de regels overtreden kunnen we je de toegang tot Adeck ontzeggen en je licentie ongeldig maken.
de normstelling voor content kan variëren bij de verschillende pakketten. sterke vulgaire taal, lompe- of seksueelgetinte opmerkingen, discussies over illegale drugs en laster zijn beledigend en nooit geschikte content voor Adeck. in sommige gevallen kan er sprake zijn van een grijs gebied. gebruik altijd je gezond verstand. iets wat je niet in een kamer vol onbekende mensen of op het werk zou zeggen is ook geen onderwerp voor op een openbare internet site. Adeck bepaald uiteindelijk of content geschikt is of niet en heeft hierin het laatste woord.
mensen die Adeck vertegenwoordigen hebben het recht toezicht te houden op je communicatie op Adeck. omdat we niet alle content op Adeck kunnen controleren, en omdat we dat ook niet proberen, kan je zaken tegen komen die je niet wil zien. je kan hiervan melding maken via het klachten e-mail adres. je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat je tegenkomt op Adeck.

online gedrag
je gaat er mee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van Adeck en al je communicatie en activiteiten op de diensten, inclusief alle content die je aanbied op Adeck. hieronder het schadeloos stellen en vrijwaren van aansprakelijkheid van Adeck, affiliates, werknemers of derde partijen voor schade die ontstaat uit jouw gedrag op Adeck, inclusief alle content die je aanbied. online gedrag moet gebaseerd zijn op gezond verstand en basis etiquette. je overtreed de algemene voorwaarden als je een van de volgende dingen doet:
het plaatsen, versturen, promoten of verspreiden van content die illegaal is. lastig vallen, bedreigen, vernederen, of gedrag dat op welke manier dan ook ongewenst is door een ander persoon op het netwerk. dit betekend: geen vervelende dingen zeggen over anderen, anderen geen ongewenste boodschappen sturen, geen racistische-, discriminerende- of andere kwaadaardige uitspraken doen over mensen hun ras, seksuele geaardheid, geloof, achtergrond, etc. als je het niet eens bent met iemand moet je reageren op het onderwerp, niet op de persoon. het verspreiden of het helpen verspreiden van content die beschadigend, beledigend, racistisch, onteerend,vulgair, seksueel getint, de privacy verstuurd of in welke vorm dan ook niet word getolereerd. laster wordt niet getolereerd. het is niet toegestaan om je voor te doen als andere personen, zoals bekendheden, aan te geven dat je een medewerker van Adeck bent of een vertegenwoordiger van Adeck, of om pogingen te doen om gebruikers te misleiden door te insinueren dat je van Adeck bent of een van de partners of affiliates van Adeck. pogingen om passwords, andere ledeninformatie, of privé informatie, te verkrijgen van een andere gebruikers van het Adeck netwerk. denk eraan dat Adeck medewerkers nooit om je password zullen vragen. geef je nooit je password, persoons gegevens of betaling informatie door aan anderen. het uploaden van software of content waar je niet de toestemming voor hebt om deze te distribueren. het promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten zoals inbreken, kopieeren of distribueren van illegale software. het uploaden van bestanden die virussen bevatten, schadelijke- of beschadigde data. het plaatsen van boodschappen voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, of het plaatsen van advertenties of promotie materiaal, kettingbrieven, piramide spellen of op enige wijze commercieel gebruik maken van onze dienst.
houd je altijd aan de regels en wetgeving, waar je ook bent. dit geldt ook voor de regels van programma's van derde partijen, van service providers, binnelandse-, of buitenlandse wetgeving waar toepasselijk. onwetendheid is geen excuus. andere diensten hebben hun eigen regels, het is daarom aan te raden die te kennen voordat je ze gebruikt.

verboden gedrag
de wetten die gelden in de normale wereld moeten ook gehoorzaamd worden in de "computer wereld". we tolereren geen illegaal gedrag op het Adeck netwerk. in het geval van overtreding beëindigen het gebruik van de dienst en zullen waar nodig met de wet samenwerken.
verwijzingen en links naar sites van derde partijen Adeck kan hyperlinks bevatten naar andere websites die beheerd worden door andere partijen dan Adeck zoals adverteerders en andere content aanbieders. deze pagina's mogen data verzamelen of persoonlijke informatie opvragen van je. Adeck beheert zulke pagina's niet en is niet verantwoordelijk voor hun content, privacy beleid, of de content die de pagina verzamelt.

je bevestigd en gaat akkoord dat je communicatie met andere gebruikers via je website publiekelijk zijn en geen privé communicatie, en dat je geen privacy verwacht met betrekking tot deze dienst. je bevestigd dat persoonlijke informatie die je verspreid op deze dienst door anderen gezien kan worden en kan leiden tot ongewenste communicatie. daarom raden we je sterk aan om geen persoonlijke informatie over jezelf vrij te geven in de publieke communicatie op onze diensten. Adeck is niet verantwoordelijk voor informatie die jij kiest om uit te wisselen met andere gebruikers op onze dienst en het gedrag van deze gebruikers.

om van Adeck gebruik te kunnen maken moet je een computersysteem hebben met minimaal de volgende specificaties:
intel 486 met een snelheid van 66mhz.
32 mb ram werkgeheugen.
besturingsprogramma met windows 95.
internet explorer 6.0 of hoger.
100mb vrije hardeschijf ruimte
videokaart en monitor die een resolutie van 800x600 of hoger aankan.

commerciële activiteiten en ongewenste e-mail
je mag buiten uw membership pagina op de website van adeckcuracao om,geen enkel goed of dienst adverteren op het Adeck netwerk, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adeck. Kettingbrieven en piramide spellen zijn niet toegestaan. je mag geen enkel onderdeel van Adeck gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief logingegevens, over Adeck leden, en het gebruik van dat soort informatie om ongewenst mail te sturen of gebruik voor andere redenen is streng verboden. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je abonnement of registratie en juridische vervolging.

copyrights, handelsmerken en eigendomsrechten
veel van de content beschikbaar op deze site is eigendom van Adeck of van onze licentiehouders, en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. het is erg makkelijk om in cyberspace dingen te kopiëren, maar dat maakt het niet acceptabel of legaal. je mag geen enkele content kopiëren of downloaden van Adeck mits er door ons nadrukkelijk toestemming is verleend.
je zal niet kopiëren, uitgeven, veranderen, verspreiden, laten zien of in publiek of privé, aanpassen of gebruik maken van, het werk dat je vind op Adeck, tenzij Adeck daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. het ongeoorloofd kopieëren van content gevonden op Adeck kan leiden tot beëindiging van je abonnement en aanleiding zijn voor verdere juridische stappen. gelijktijdig kunnen andere content eigenaren soortgelijke stappen tegen je nemen. als dat gebeurd stel je Adeck schadeloos en verklaar je Adeck onaansprakelijk even als, hun werknemers, aandeelhouders, partners, affiliates, en betrokken bedrijven.
wanneer je content verstuurd naar Adeck, geef je Adeck het onherroepelijke recht om de content te gebruiken, quoten, opnieuw te plaatsen, herproduceren, aanpassen, verspreiden, doorgeven, uitzenden en op andere manieren wereldkundig maken, en publiekelijk de content laten, zien in welke vorm dan ook, overal, met of zonder vermelding van je naam ter discretie van Adeck, zonder enige compensatie of kennisgeving.

Adeck is niet aansprakelijk in welke vorm dan ook aangaande jouw gebruik van de software van Adeck (inclusief de aansprakelijkheid voor enige opeenvolgende of incidentele schade aan je computer hardware of software) en het risico (inclusief zonder limitatie enige schade aan jouw computer) is volledig aan jou

beperkingen op garantie en aansprakelijkheid
je geeft nadrukkelijk toe dat het gebruik van Adeck en Adeck software en het internet volledig jouw eigen risico is. Adeck, Adeck software, Adeck producten, diensten van derden worden aangeboden op een "zoals het is" en "als beschikbaar" basis voor jouw gebruik, zonder garanties van enig soort, tenzij zulke garanties wettelijk niet uitsluitbaar zijn. Adeck biedt de dienst aan op een commercieel verantwoorde basis en garandeert niet dat je toegang tot de dienst of gebruik van de dienst hebt op een door jouw gekozen plek of tijdsmoment, of dat Adeck voldoende capaciteit heeft voor de gehele dienst of in een bepaalde geografische locatie.

je geeft te kennen en gaat akkoord met het feit dat je enige en exclusief beschikbare oplossing van enig en elk dispuut met Adeck is om te stoppen met het gebuik van de dienst, en je abonnement op te heffen zoals vermeld in de abonnements overeenkomst. je geeft te kennen en gaat akkoord met het feit dat Adeck, begunstigden, affiliates niet aansprakelijk zijn voor verrichte handelen of het uitblijven van handelingen aangaande gedrag, communicatie of content op het Adeck netwerk of gebruik van Adeck software. in geen geval zal de schuld van Adeck, haar partners, werknemers, of betrokken derden aan jou groter zijn dat het totaal van de door jou betaalde gelden aan Adeck. voor de dienst zal in geen geval Adeck of affiliates verantwoordelijk zijn voor incenditele of opeenvolgende schade als gevolg van het gebruik van Adeck software, het internet of enige andere claim gerelateerde aan je abonnement of het gebruik hier van. Adeck moedigt niet aan, staat niet in voor of garandeert enig produkt of dienst van een derde partij aangeboden door het Adeck netwerk en is niet verantwoordelijk voor het toezicht houden op enige transactie tussen jouw en derde partijen.

eigendomsverklaring
alle inhoud op deze website, zoals applicaties, tekst en grafische afbeeldingen, zijn eigendom van Adeck of haar leveranciers en worden beschermd door de internationale copyright verdragen.

 

<<< Back